Psalam 91

PSALAM 91

Tkogod stanuje pod krovom Najvišega
Taj provodi život pod zaštitom Svemogućega
To hoću i ja i zato govorim:
I moje utočište budi ti, Jahve
I moj budi zaštitnik
Ti si Bog moj komu vjerujem
Znam da me oslobađaš iz svake zamke
I smrtne opasnosti
Svojim me perjem pokrivaš
Pod krilima tvojim ja sam siguran
Tvoja ljubav me okružuje i štiti od svih opasnosti
Ne bojim se strahota u noći
Ni napasti što dolaze danju
Ni zaraza što se nevidljivo prenose
Ni sunčanice, ni terorizma što napada o podne
Pa da ginu deseci tisuća pokraj mene
Ja ostajem netaknut
Mogu samo iz sigurnog zaklona
Vidjeti kako padaju bezbožni
Jer si Ti, Jahve utočište moje
Jer sam tebe, Najvišeg odabrao za svoj stan
Neće me snaći nikakvo zlo
Nesreća se neće približiti mojoj obitelji
Jer i anđelima je zapovjeđeno
Da me čuvaju gdjegod se nalazim
Da me na rukama nose
Kad naiđem na zapreku
Dao si mi vlast nad svim silama tame
Svi zli duhovi su pod mojim nogama
Obogaćuješ me jer držim samo Tvoju Riječ
Postavio si me na visoko mjesto autoriteta
Jer sam upoznao i dobio Tvoje Ime
Kad te zazivam odmah me uslišavaš
Sa mnom si i u nevolji
Izbavljaš me i proslavljaš
Nagradio si me da uživam dug i blagoslovljen život na Zemlji
Da upoznam Isusa i budem kao On!

s2Member®