Temeljne Istine vjere

Bog je napisao Bibliju da bi smo ga upoznali! Da bi smo upoznali njegovu volju i znali kako, zašto i tko nas je stvorio! A Biblija kaže da je Bog u početku stvorio čovjeka i to muško i žensko! Nazvao ih je Adam! Božja volja za čovjeka je bila da imaju zajedništvo s njim tj. da budu u ovisnosti o njemu, ali da sami o tome donesu odluku. Dao im je slobodnu volju!

Bog je htio imati djecu, prijatelje a ne robove, jer što će ti zajedništvo s nekim tko te je prisiljen voljeti, odnosno tko je prisiljen biti s tobom!? Osim toga Božja volja je bila da čovjek pravlja Zemljom i svime na njoj u ime Njega, i to na način da govori Riječ Božju, a Bog je sve vidljivo dizajnirao da odgovara na čovjekovu riječ! Čovjek je postavljen bogom na ovome svijetu i dana mu je vlast da čini što god hoće u toj mjeri da i kad bi Bog htio raditi nešto na Zemlji ne bi bilo legalno bez pristanka čovjeka. Za sve što bi Bog htio raditi na Zemlji legalno, trebao bi mu pristanak čovjeka u suprotnom bi Bog bio lažov, prevarant, ilegalac!

Bog je pravedan i znamo da ne radi ništa ilegalno, a sve na zemlji dakle Bog radi preko čovjeka! Zato je i Biblija napisana preko čovjeka, odnosno kroz čovjeka. Biblija je i napisana iz azloga da čovjek upozna tko je Bog i koja je njegova volja te kako surađivati s njim, i da čovjek upozna zašto je, jer ljudi baš i nemaju svrhe bez Boga. Za sve što je čovjek stvorio na zemlji, ukoliko to ima neku svrhu, postoje "upute za upotrebu" Tako možemo reći da je Biblija Božje "upute za upotrebu čovjeka" jer je čovjek Božje stvorenje koje ima svrhu. Radi li čovjek išta, a da nema neku svrhu? Zar bi Bog napravio čovjeka bez svrhe?

Kad je Bog stvorio sve vidljivo postavio je određene zakonitosti po kojima sve funkcionira, npr. zakon gravitacije, zakon uzgona, zakon aerodinamike, zakon spojenih posuda, no osim fizičkih zakona postoje i duhovni zakoni po kojima funkcionira sve npr. zakon ljubavi, zakon vjere, zakon partnerstva, zakon sjetve i žetve... Biblija dakle govori, između ostalog, o duhovnim zakonima za čovjeka koje neophodno poznavati, ako hoće raditi u skladu sa Božjom namjenom! Iz fizike znamo da je zakon postojana pravilnost koja uvijek i za sve daje isti rezultat! Ove zakonitosti su postavljene na korist čovjeku, međutim mogu mu biti i na štetu ukoliko se ne zna služiti njima.

Da bismo razumijeli ovo uzet ćemo za primjer zakon vjere! Vjera je neophodna za razumijevanje Biblije kao što je za npr. pisati neophodno poznavati abecedu. Vjera je sastav, bit, stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onih stvarnosti koje se ne vide! Zapravo je strah vrsta vjere! Što je strah? Nije li strah stvarnost onoga čega se bojimo, dokaz onoga što bi se moglo dogoditi zbog određenih zakonitosti, a još se ne vidi!? Vjera djeluje u plus a strah u minus. Izvor vjere je Božja Riječ, a izvor straha je đavlova riječ. Svaka riječ stvara percepciju nečega, iz te percepcije proizlazi nada kao rezultat dobre riječi ili u obrnutom slučaju strah kao rezultat loše riječi. Čovjek je kreiran kao biće ovisno o informaciji i svaki govor i postupak čovjeka je u skladu s onim što sluša ili gleda. Uz to smo utvrdili prije da čovjek ima slobodu izbora što će vjerovati. Sad nam je jasnije, nadam se, zašto se Adam pobojao nakon djelovanja na osnovu đavlove riječi. A pogledajte kako je David izašao pred Golijata u vjeri!

Dakle čovjek je postavljen u vrtu sa svrhom da upravlja u ime Boga, međutim on izabire ne vjerovati da je Božja Riječ Istina te djeluje na osnovu informacije od strane đavla. Pošto je zakon takav da se svaka čovjekova riječ ostvaruje u vidljivom, čovjek ima rezultat onoga što govori. Znači ako čovjek ima dostup samo lošoj riječi znamo ishod. Bog je stvorio čovjeka da sluša Božju Riječ, koja proizvodi vjeru, te da se pokreće vjerom tj. da govori ono što hoće vidjeti, a ne da govori što vidi! Čovjek je predviđen da radi sa vjerom tj. iz vjere da govori i ima rezultate u vidljivom svijetu, a ne da vjeruje i govori ono što vidi.

Čovjek je kreiran tako da je ovisan o informaciji! Isus je bio obrazac kako se živi u Kraljevstvu! Radi se dakle o dva svijeta, duhovnom i materijalnom svijetu. Sve u duhovnom je Božja Riječ, a u materijalnom rezultat čovjekova upravljanja tj . vjerovanja, govora i djelovanja. Božja Riječ je Istina tj. najveći stupanj realnosti i sve što nije u skladu s Njom je laž. Dakle svaka ljudska riječ koja se ne slaže sa Božjom je laž. Svaki način razmišljanja koji se ne slaže sa Riječi je lažan. Božja Riječ je Obrazac za sve! Biblija realnost djeli na dvoje: Istinu i činjenice! Istina je nepromjenjiva odnosno duhovna stvarnost, a činjenice su vidljiva, materijalna stvarnost, koja je promjenjiva!

Dakle ako znamo da je Božja Riječ Istina onda bi logično bilo da nam je čudno kako je Adam umro tek nakon 930 godina iako mu je Bog rekao da će umrijeti onoga dana kad okusi sa stabla spoznaje dobra i zla! Neuki i brzi na zaključke bi ovdje rekli da je to kontradiktornost! Mi nećemo tako, nego ćemo postaviti pravo pitanje: što je to smrt u ovom slučaju? Ovdje se ne radi o našem poimanju smrti, to je očito! Ovdje se radi o duhovnoj smrti. Što je to? Da bismo to shvatili moramo znati što je smrt uopće. Je li to prestanak postojanja? Ne, naravno da nije, definicija smrti je: "Smrt je prestanak veze sa okolinom." Ovdje se postavlja pitanje onda kojom okolinom? Dakle ovdje Biblija govori o prestanku veze između Boga i čovjeka. U trenu kad je čovjek odlučio da želi biti samostalan, odvojen je od okoline koja je Bog i kao rezultat je umro 930 god. poslije. Slikovito govoreći ovdje je slična situacija kao kad izvadimo ribu iz mora, ona će još neko vrijeme biti živa i poskakivati, ali je sigurno što će s njom biti ako je ne vratimo u more.

Čovjek je trebao živjeti vječno po Božjoj zamisli. Da bi čovjek komunicirao s Bogom potrebna mu je vjera! Vjera je šesto tj. najvažnije čulo čovjeka. Dakle Adam gubi vjeru koja dolazi od slušanja Božje Riječi. Adam gubi komunikaciju s Bogom i sve što mu preostaje je da se oslanja na informacije koje dolaze iz svijeta, tj. da se oslanja na ono što vidi, čuje i osjeća te donosi zaključke na temelju istog.

Ako pažljivo pogledamo primjetit ćemo da se Eva kretala na isti takav način prije nego je pojela sa stabla! Dakle možemo zaključiti da ukoliko se čovjek kreće po tome što vidi, čuje ili osjeća, a ne po Božjoj Riječi, sigurno će pogriješiti! Osim toga možemo vidjeti da je upravo to grijeh, kretanje po "razumnim" zaključcima, jer zbilja, ako je nešto drugo razlog prekida veze s Bogom onda nije navedeno. Dakle grijeh (promašaj) je nevjera da je Božja Riječ istina, a ostalo (preljub, ubojstva, krađe...) su produkti grijeha. Takav oblik života se naziva smrt u Bibliji tj. svatko tko nema vjeru živi u smrti. On ovisi o informacijama iz vidljivog svijeta, a ne o Božjoj Riječi te se kreće na osnovu dostupnih informacija. Smrt je u Bibliji dakle vrsta života u neovisnosti o Bogu!

Adam je povjerovavši đavlovoj riječi dobio novu vrstu života koja se naziva smrt i automatski smo mi zakonom nasljeđa (još jedan od duhovnih principa - zakona) dobili istu takvu vrstu života, odnosno rođeni smo s takvom vrstom života tj. po prirodi se krećemo bez informacije Božje Riječi, bez vjere. Slikovito rečeno pas ne može roditi orla, pas rađa psa! Tako i grešnik rađa grešnika! Vrsta života određuje vrstu ponašanja tako da je jasno zašto ljudi griješe! Biblija tumači da čovjek nije grešnik zato što griješi, nego čovjek griješi zato što je grešnik! Iz navedenog proizlazi pitanje: Da li se vrstom ponašanja može promijeniti vrsta života? Naravno da ne može! Naime ja sam imao psa koji je znao roniti, ali to nije njega učinilo ribom, mogao se truditi i cijeli život! Ako jabuka ne rodi pet godina je li zato kruška, nije li to i dalje jabuka!? Kako ljudi onda misle da će određenim vrstama ponašanja promjeniti vrstu života! To je nemoguče! Potrebno je promijeniti vrstu života da bi se promijenilo ponašanje, zato i jest potrebno nanovo se roditi.

Dakle u ovoj situaciji i čovjek i Bog imaju problem! Čovjek nema dostup mudrosti Božjoj i nema načina da se spasi sam, a Bog nema autoritet nad Zemljom, jer ju je predao čovjeku i sve treba ići preko čovjeka, a on je izabaro neovisnost! Nije teško pogoditi tko je profitirao iz ovoga Adamova čina, đavao naravno! Đavao počinje upravljati svijetom na način da je čovjeka prevario i drži ga u ropstvu da vrši njegovu volju na način da mu servira svoju riječ i kroz nju misli i emocije koje pokreću čovjeka da odrađuje što đavao želi i ne znajući.

Dakle najprije riječ začne misao, zatim misao stvara percepciju, percepcija emociju, emocija djelo, djelo naviku, navika karakter i karakter određuje sudbinu. Đavao je uspostavio sustav svijeta kroz koji manipulira čovjeka da govori što je đavlu po volji, jer čovjek govori ono što vidi i čuje kad nema drugi izvor informacija, dakle ako nešto hoće imati samo donese okolnost i čovjek će to reći! Ovime đavao dobiva toliko željenu moć stvaranja jer koristi čovjeka za svoje potrebe tj. kao svoja usta! Čovjek je kao lutka na koncu! Bez nade, bez mogućnosti oslobođenja, bez znanja o ičemu osim onoga što mu đavao servira!

Sad kad znamo ovo onda nam je lako shvatiti da nam je potreban Spasitelj odnosno Milost Božja! U suprotnom je bolje da ni ne postojimo ako nema doticaja s Bogom odnosno ako nema povratka u zajedništvo s Njim! Ne bi li u tom slučaju bilo bolje da se nismo ni rodili! Tko je mene pitao!? Zašto bih ja živio na taj način tj. u ropstvu đavla, bez da me itko pita!? To ne bi bilo korektno i zato se Bog pobrinuo da svi budemo pitani i u mogućnosti izabrati hoćemo li jesti sa stabla života ili sa stabla spoznaje dobra i zla.

Bog je odlučio spasiti svijet "ludošću" propovijedanja, da svi koji povjeruju u Radosnu Vijest budu opravdani, i dođu do saznanja Istine i da ih Istina učini slobodnima besplatno. Jer zbilja ako smo osuđeni živjeti u ovakvom svijetu, bez Boga, ja smatram da me se trebalo pitati, želim li, prije nego me se osudilo na isto. Biblija ne kaže da je tako, a to je Božja Riječ tj. najveći stupanj realnosti, Istina. Dakle ja želim onda znati što kaže Istina tj. što je to Radosna Vijest. Pošto je Zemlja Božja, ali je dana čovjeku na upravljanja, Bog može napraviti dvije stvari koje bi bile legalne u ovoj situaciji: Prvo: može uništiti đavla, ali onda mora i čovjeka, jer je čovjek sada đavlovo vlasništvo i ne bi bilo legalno da čovjek ostane bez kazne, a đavao kažnjen. Drugo: može kroz čovjeka uništiti đavla tako što će otkupiti čovjeka plativši cijenu otpadništva (cijena je smrt - odvojenje od Boga), pa će čovjek po tome moći imati opet vjeru i autoritet Božji tj. pristup Božjoj Riječi i tako nadvladati đavla. Znamo da je Bog zbog Ljubavi prema čovjeku odabrao ovo drugo jer je rekao odmah "zmiji" u vrtu što joj sljedi i upravo to je Radosna Vijest.

Da li bi Radosna Vijest bila da trebate preskočiti 43 metra u dalj da bi mogli ući u Kraljevstvo nebesko tj. postali pravedni? Ako ne bi, što je logično, jer je to nemoguće, kako onda neki tvrde da treba vršiti Zakon da bi postali pravedni kad je to isto nemoguće, i kažu da je to Radosna Vijest... To je kao da tjeramo ribu da hoda ili magarca da leti. Kako smo rekli prije, vrsta života određuje vrstu ponašanja, kako onda da grešnik trudom postane pravednik!? Ako Bog ovo traži od nas onda je to neki glupi Bog jer traži nemoguće! Međutim Bog Biblije nije glup tako da to i ne traži od nas nego kaže: "Potrebno vam se nanovo roditi!" i "Ljudima se nemoguće spasiti" i najvažnije "Zakon služi samo točnoj spoznaji grijeha!"

Ljudi nisu ni znali da su grešni dok nije došao zakon. Vidimo da su se ljudi prije zakona uspoređivali jedan naspram drugog tj. nisu imali obrazac s kojim bi se usporedili. Npr. ako nema zakona o ograničenju brzine u gradu kako će netko misliti da je kriv ako vozi 200km/h kroz grad? Nema mjerila, nema uzora, kako će onda čovjek znati da je u promašaju kad zapravo i nije, jer nema zakona, zar ne? Zakon je dan da bi ukazao ljudima kakvu vrstu života imaju tj. kakvu narav, te da im je potrebna milost Božja da bi se spasili. Zakon služi da pokaže ljudima da su grešni, da ne mogu udovoljiti zahtjevu Božje pravednosti tj. da koliko god se trudili ne mogu promjeniti narav s kojom su rođeni. Milost je već to da nismo izbrisani zajedno sa đavlom kad je Adam izabrao neovisnost. Već smo u milosti Božjoj, a sad kao nešto se može zaraditi!? Milost je nezaslužena naklonost! Bog nije dobar prema nama jer smo mi dobri, nego jer je on dobar! Ako je opravdanje po zasluzi onda se to zove plaća, a ne milost!

Dakle Biblija kaže da smo spašeni milošću Božjom po vjeri. Zakon je dan da ukaže na Isusa tj. Spasitelja, zapravo cijela Biblija govori o Isusu! Isus je Radosna Vijest! Zašto? Upravo je Isus taj koji će platiti tj. već je platio cijenu našeg odvojenja od Boga. Znamo da je cijena bila smrt odnosno odvojenje od Boga. Bog je pravedan i ne može nas osloboditi krivnje jer bi u tome slučaju to bilo nepravedno, jer jesmo krivi. Mi ne možemo imati pristup Bogu jer smo nepravedni, a Bog želi imati zajedništvo sa čovjekom i ne može zbog nepravednosti čovjeka. Jedini način je da netko plati krivnju i da čovjek bude opravdan, a Bog ostane pravedan. Dakle Isus dolazi na svijet sa svrhom da umre pravedan za nepravedne, da plati cijenu odvojenja smrću na križu odnosno odvojenjem od Boga, i da svi koji povjeruju budu učinjeni pravednima. Dakle nema opravdanja djelima nego vjerom u Milost Božju odnosno Isusovu žrtvu na križu.

Sjetite se što smo rekli o vjeri, što je to - garancija onih stvarnosti koje imamo a ne vidimo i dolazi od slušanja Božje Riječi - dakle spasenje je od Boga, po milosti, kroz vjeru u Isusov u žrtvu na križu, a ne po djelima. Ako smo se mogli djelima nanovo roditi onda je Krist uzalud umro! Kako smo rekli nemoguće je djelima promjeniti vrstu života već je potrebno nanovo rođenje! Ono je dar Božji koji se prima vjerom i priznanjem svojih usta! Sjetite se kako smo rekli da je čovjek napravljen na Božju sliku odnosno da govoreći kreira (sve se događa što čovjek kaže iz vjere ili straha)! Zato i jest potrebno da čovjek prizna svojim ustima vjeru u Milost Božju odnosno da kreira svoje spasenje!

Možda će netko reći: "Ja se ne osjećam pravedno!" međutim vjera nije osjećaj! Možda će netko reći: "Ja ne mislim da sam opravdan!" međutim vjera se ne oslanja na mišljenje nego na Božju Riječ! Možda će netko reći: "Ja ne vidim da sam pravedan!" međutim radi se o tome da je Bog kreirao čovjeka da govori ono što hoće vidjeti, a ne da govori što vidi! Dakle mi se rađamo nanovo od priznanja Istine vlastitim ustima! I ako je čovjek učinjen pravednim onda je lako živjeti pravedno jer je to sad narav, vrsta života toga čovjeka! Čovjeku koji je nanovo rođen je neprirodno griješiti! Ptici je prirodno letiti, ribi plivati, a pravedniku biti pravedan! Ako ne znate ovo nemojte ni čitati Bibliju jer je ona upućena Božjoj djeci, a ta su pravedna! Samo pravednik zna što je vjera! Samo pravednik razumije Riječ! Djeca Božja su samo pravednici! Bez pravednosti nema vjere, a bez vjere je nemoguće razumjeti Bibliju, a kako onda pristupiti Bogu!?

Dakle ako smo se nanovo rodili onda smo pravedni, Božja djeca! Božja djeca nisu nepravednici! Dakle opravdani darom Božje Milosti imamo pristup Bogu! Ako smo zbilja nanovorođeni onda znamo što nas čeka na kraju života zar ne? Nema suda za pravednika! Dakle najvažnije je da razumijemo da nema spasenja po djelima te da zakon nije za opravdanje! Zakon služi da usmjeri čovjeka na Milost odnosno da uvjeri čovjeka da se sam ne može spasiti! Čovjek se opravdava vjerom u Milost Božju bez vršenja zakona, a kad je Milošću učinjen pravednim onda je prirodno da se tako i ponaša! Zamislite da se neki magarac cijeli život misli da može letjeti, ne bi li to bilo ludo, jer bi se slomio pri pokušajima!? Ako neki čovjek misli da je avion te se tako ponaša onda je zreo za psihijatriju, zar ne? Ne zaboravimo da ovo ne vrijedi za homoseksualnost! Dakle kako netko može misliti da će ga vršenje zakona pretvoriti u pravednika!? Ako je pravednost po zaslugama (po djelima) čemu onda cijelo pismo piše o milosti Božjoj!? Ako je pravednost po djelima onda je Isus uzalud umro, pokopan i uskrsnuo! A oni koji se uzdaju u opravdanje po djelima tj. zaslugama u Bibliji su nazvani farizejima, takvi dakle, su vršili svakakve obrede ne bi li se opravdali! Današnji su čak izmislili nekakvo "čistilište" ne bi li kako umirili svoju savjest! Ja kažem da je to plod mašte, jer zbilja u Bibliji nema "čistilišta" niti se spominje išta tome slično! Ne znam kakve Biblije čitaju ti koji vas takve stvari uče, ali to ne piše u vašoj koju imate kući!

U Bibliji piše da ona nije stvar samovoljnog tumačenja, a kamo li donošenja doktrina koje uopće nisu u skladu sa Biblijom i još naučavati da to Bog govori!

Sjetite se iz povijesti kako su spaljivali ljude jer su tvrdili da se Zemlja vrti oko Sunca, a ne obrnuto, a oni tvrdili da je to hereza (gdje li su samo našli u Bibliji potvrdu njihovih zamisli!?). Druge su spaljivali jer su ti tvrdili da je Zemlja okrugla, a oni da piše u Bibliji da je ravna ploča! Danas ljudi zaziru od čitanja Biblije zbog ovakvih događaja kao da u Bibliji zbilja pišu ovakve gluposti, međutim, dragi moji, u Bibliji piše da je Zemlja okrugla i da se vrti oko Sunca! Biblija je iskušana i pokazala se savršenom tj. bez mane (jer može li Božja Riječ imati manu) a potrebno je preispitati razne "hrabre" (glupe bolje stoji) tumače Biblije koji ne znaju ni što tvrde ni što naučavaju te ljude drže strahom vezane za svoje nauke! Ako se zbilja pravednost zarađuje djelima kako da je većina Biblije napisana preko ljudi koji su bili ubojice!? To je Bog slikovito napravio također! Je li ubojstvo grijeh? Kažem vam to je samo produkt grijeha, grijeh je nevjera da je Božja Riječ Istina (ovako piše)!

Farizeji će reći da je ovakva nauka poticaj na griješenje međutim ja nisam primjetio da je grešniku potreban poticaj da bi griješio, oni to rade prirodno. Ovo je nauk o Radosnoj Vjesti Božjoj o kojoj govori i samo Pismo! Biblija kaže: "Puno je zvanih, malo izabranih!" i opet na drugom mjestu: "Svi su pozvani na gozbu Jagančevu" Što drugo ovo znači nego: "Puno je zvanih, a malo onih koji hoće!" jer ako je Bog sve spasio, opravdao, ozdravio, učinio bogatim i k tome nas još sve pozvao da vjerom prihvatimo obećanja, pitanje je tko bira onda!? Svi dobivamo poziv, ali tko će se odazvati!? Svi dobivamo poziv, ali tko nema važnijeg posla!?

Ljubljeni nemojte biti spori vjerovati Božjoj Riječi, nego budite spori na vjerovanja raznim lošim tumačenjima iste! Sve provjeravajte, to i Biblija naučava! Jer malo kvasca sve tijesto ukvasa tako i malo krive nauke u temelju utječe na cijelu nauku općenito! Slikovito je to isto kao kad bi pristupili rješavanju neke matematičke formule sa pretpostavkom da je dva plus dva jednako pet. Koliko god dobro riješavali jednadžbe, zbog krive pretpostavke ne možemo dobiti točan rezultat. Ljubljeni pazite što slušate jer će vam to odrediti sudbinu.

Biblija govori da je čovjek duh koji ima dušu i živi u tijelu! Dakle i čovjek je trojstvo kao Bog. Čovjek koji nije nanovo rođen ima problem u sferi duha tj. ima tzv. mrtav duh-odvojen od Boga (nema Duh Sveti), nema mogućnost komunikacije s Bogom (kako smo i rekli prethodno). Iz istog razloga nema vjeru, jer vjera dolazi kao rezultat slušanja Božje Riječi. Međutim i nanovo rođenje uzrokuje Božja Riječ. Čovjek bez Božje Riječi je mrtav čovjek, jer je Riječ Duh i Život. Čuo sam mnoge gdje kažu: "Dao sam svoj život Isusu!" međutim prije Isusa nisi ni imao život, nego smrt. Čovjek bez Riječi ima smrt tj. živi o onome što kaže đavlova riječ, a ona nema mogućnost za stvaranje nego samo za uništavanje. Zbog navedenog je nemoguće da išta opstane bez Boga jer je u smrti! Smrt je zapravo stanje u kojem netko ili nešto nije u svrsi svoje namjene te se troši i propada. Bog je izvor života!

Ovaj svijet je pod vlašću smrti zbog toga što ga je Adam predao te Bog ne može legalno utjecati na njega! Isus je platio cijenu za Božje legalno djelovanje na Zemlji, međutim nelegalno bi bilo da nas se prisili da živimo u Božjem Kraljevstvu, jer možda ima voljnih da ne žive u tome sustavu, pa je Bog odlučio da će pričekati da se napuni dovoljan broj onih koji hoće u Kraljevstvo te potom dolazi sud kojim će đavao biti izbačen sa zemlje u ognjeno jezero, a s njim i njegovi ljudi (nisu svi djeca Božja)! Razumijmo da je Isus već priskrbio pobjedu i đavao je ovdje već nelegalno, odnosno je tu zbog Božje strpljivosti, i Ljubavi prema onima koji se još nisu otkupili, nanovo rodili vjerom u Križ Gospodina Isusa i priznanjem svojih usta. Ovo je Ljubav koju nam je Bog iskazao da je sve pripremio kroz svog Sina, sve platio, sve učinio za naše dobro i to nam objavio! Mi samo trebamo vjerom prihvatiti Božju Riječ!

Nisam namjeravao koristiti stihove Biblije u namjeri da sami provjerite navedeno, međutim jedan moram i to: 1 Ivanova 5:1 "Tko god vjeruje da Isus jest Krist, od Boga je rođen..." dakle kako ćemo mi razumijeti ovo ako neznamo ni što znači "vjerovati", ni što znači "Krist", ni što znači "biti od Boga rođen" Isto bi bilo da piše: "Tko god bkezfmrol da Isus jest jrj kjfjrujrjfj jkf hjgnkugdfdrk“ zar ne? Dakle mora nam netko reći (objasniti) što to znači, u suprotnom imamo problem. Ne čitate valjda dnevne novine na Afričkom, ako ne razumijete taj jezik!?

Biblija ima svoj jezik i svoje definicije riječi i potrebno nam je naučiti Kraljevski jezik! Biblija ima i svoju državu tj. Kraljevstvo tako da trebamo naučiti i pravila (zakone) te države da bi ispravno funkcionirali u njoj, jer ako ne znate da u Afganistanu ne smijete ući obuveni u đamiju to vas može koštati glave! Mnogi su nemarni, ali na svoju štetu! Primjetimo kako kroz povijest Izraelci nisu prepoznali Mesiju (Krista) Isusa zbog krivih uvjerenja kojima su bili podučeni od strane farizeja. Nemojte da vama krive nauke spriječe ulaz u Kreljevstvo Božje, ne dajte se voditi od strane slijepaca jer kad slijepac slijepca vodi obojica u jamu padnu. Biblija je živa, potrebno se družiti s njom da bismo naučili njen jezik... No svakako ima svatko pravo na vlastiti izbor!

Ako vam netko kaže da je jučer pala atomska bomba na Zagreb svakako biste provjerili tu informaciju. Kako dakle kažete da npr. "Bog dopušta zlo!" (ovu sam izjavu čuo u mnogo navrata). Jeste li provjerili to? Poznate li Boga? Što ako ste dobili informacije koje nisu u skladu s Božjom informacijom? Je li potrebno da se prođe kroz pakao na zemlji da bismo se urazumili? Ljubljeni krajnje je vrijeme da uskladimo svoj način razmišljanja sa Božjim, a taj je njegova Riječ, a ne bilo kakav način razmišljanja! Nemojmo imati svatko svog nekog zamišljenog boga, to zbilja i nije Bog!

Nemojmo nasjedati na svakakve ideje o Bogu jer nas i Biblija upozorava da provjerimo svaki duh! Svaki duh je određeni način razmišljanja. A i đavao je duh da ne zaboravite! Dakle ojačajmo se Božjim Znanjem koje je Riječ (Biblija) da ne nasjedamo na jeftine trikove đavla! On samo kupuje sebi vrijeme spriječavajući nas da uđemo u Kraljevstvo, jer zna da kad Radosna Vijest bude propovijedana svima da je njemu tada kraj!

Evo još jedan dio iz Biblije: "Stoga ako je tko u Kristu on je novo stvorenje: ono što je bio je nestalo, i gle, sve je novo nastalo. A sve (novo nastalo) je od Boga, koji nas je pomirio sa Sobom po Isusu Kristu i dao nam službu pomirenja; odnosno, Bog bijaše u Kristu pomirivši svijet sa sobom ne uračunavajući im prekršaje i nama je povjerio Riječ pomirenja (Radosnu Vjest). Budući da smo Kristovi poslanici, kao da vas Bog preklinje po nama, molimo vas pomirite se s Bogom. Jer Njega (Isusa) koji nije upoznao grijeh, On je Njega učinio grijehom da bi mi bili učinjeni pravednošču Božjom u Njemu." (2 Korinćanima 5:17-21) Što kaže ovaj odjeljak Pisma? Kaže da smo učinjeni Pravednošću Božjom kroz Isusa ako smo u Njemu! Farizej će početi pričati kako je to za prošle grijehe... bla bla... i nakon pola sata niti ćete vi znati što govori, a zapravo ni on (ne brinite Pismo kaže da će oni biti strože suđeni...što ima i gore od pakla nešto?)! Neki malo još bolji će reči da se u ovom odjeljku Pisma radi o nekakvoj "sobi" jer kao piše "sa sobom" No što zbilja kaže ovaj odjeljak!? Pa pročitajmo zar ne!? Da bismo razumjeli ovo moramo znati što znači biti u Kristu, a to znači vjerovati da je umro, pokopan i uskrsnuo radi našeg opravdanja i priznati Isusa za svoga gospodara! Ako tko to vjeruje on je novi stvor kaže dalje... Ali netko će reći "Ja vjerujem, a izgledam isto!" međutim čovjek je duh koji ima dušu i živi u tjelu. Duh je nanovo rođen, to je ono gdje smo učinjeni pravednima! Kad je Adam pao zar je umro isti tren!? Je li se išta dogodilo njegovom tijelu? Nije li duhovno odvojen od Boga? Čovjek se u duhu nanovo rađa, a duša (razum, volja i emocije) se obnavljaju kroz Božju Riječ (ovo ćemo drugom prilikom razložiti) i na kraju će i tijelo biti otkupljeno kad Isus ponovo dođe (ovo Biblija uči). Osim toga kaže da nam je dao službu pomirenja, odnosno mi trebamo govoriti o ovome drugima kako je opisano: "kao da Bog moli po nama..." . naravno da smo u službi jer koji bi drugi razlog bio ostajanja na Zemlji? U Nebu je mnogo bolje! I na kraju kaže bit, temelj Radosne Vijesti. Kako je Isus učinjen grijehom (sve ovo piše i u vašoj Bibliji, provjerite, i to ne samo na tome mjestu nego cijela govori o tome), a mi time učinjeni pravednima! Ja sam pravedan??! Pa naravno ako vjeruješ u Isusa, i to je dovoljno za opravdanje odnosno ulazak u Kraljevstvo Božje! Ne odgovara li Isus kad ga pitaju "Što nam je činiti da se spasimo?" ne kaže li: "Samo vjerujte!"

Netko će reći: Sad mogu raditi što god hoću! Naravno, pa nisi ni dosada radio što nečeš? Kako smo rekli postoje zakoni koji funkcioniraju u materijalnom i duhovnom, tako da je točno da je sve slobodno činiti, međutim sve je podložno zakonima, a oni proizvode posljedice! Dakle nije mudro raditi nepromišljeno, ali nije ni zabranjeno, čovjek ima slobodnu volju! Tko će nekome zabraniti da skoči sa zgrade? Ali zakon gravitacije ne uzima u obzir slobodnu volju, on radi po svome! Tako i duhovni zakoni, a ako je tko mudar okrenut će ih u svoju korist, a ne na svoju štetu! Ne trebamo dakle brinuti da će tko ismijati Boga, jer On se ne da ismijavati. Svatko primi zasluženu plaću već na ovome svijetu! Da ne zaboravimo: Bog je pametniji od nas!

Sve u svemu, najbitnije u ovome tekstu je da Bog zbilja jest i da je pripremio sve kako je opisano, te nagrađuje one koji ga traže! Isus je više nego dovoljan za spasenje! Za navedeno je potrebna vjera, zar ne? Kako smo i naveli svi su pozvani, međutim ako tko hoće pristupiti Bogu on se mora obratiti Bogu! Jer je pisano: "Tko god zazove ime Gospodnje bit će spašen!" Što je tako jednostavan ulaz u Kraljevstvo!? Pa naravno! Biblija kaže: "Bog čovjeka stvori jednostavnim a on snuje nebrojene spletke."Dakle ukoliko netko vjeruje da Bog postoji on treba priznati svojim ustima Isusa za Gospodara i spašen je! To je Radosna Vijest! Nema drugog načina pristupanja Bogu jer je Isus jedino ime dano ljudima po kojem mogu pristupiti Bogu! Potrebno je poslije toga naći Crkvu u kojoj se govori Božja Riječ (ne bilo kakva riječ), i svakako će ta osoba rasti i razvijati se prema svrsi svoga postojanja, jer se Bog odnosi prema njemu kao prema svome legalnom djetetu. Ja bih tu situaciju nazvao klasična "na konju" situacija! Nema rada za Božju naklonost! Nema opravdanja po zaslugama kod Boga! Jer po zaslugama je jedina mogućnost pakao! Vi ste opravdani darom Božje Milosti i sav Božji odnos sa svijetom se temelji na Milosti! Tada možete reći Milošću sam to što jesam! Vama su upućena obećanja o Kraljevstvu Božjem! Vi ste ti koji su bili vrijedni u Božjim očima Isusova života! Zbog vas je umro, pokopan i uskrsnuo! Vi ste učinjeni pravednima! Vi ste, ako vjerujete, djeca Božja! Vi ste pozvani na gozbu Jagančevu! Isusovim djelom smo postavljeni u položaj Božje djece. Sve vam je oprošteno: prošlo, sadašnje i buduće. Vi ste učinjeni svetima! To je Božji dar! Obratite se Bogu jer on se već obraća vama! To možete svojim riječima... ja sam npr. samo rekao: "Bože ti postojiš!" meni je to bilo dovoljno.

s2Member®